Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie na operatora drona poza zasięgiem wzroku (BVLOS) do 5 kg.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/28/23260/239994
Cena netto 2 844,72 zł Cena brutto 3 499,00 zł
Cena netto za godzinę 71,12 zł Cena brutto za godzinę 87,48
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-03 Termin zakończenia usługi 2019-06-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-28 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-01
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny 3. Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS).
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Ukończenie szkolenia pozwala uczestnikom na podejście do egzaminu państwowego UAVO. Po zdaniu egzaminu państwowego UAVO teoretycznego i praktycznego, uczestnicy uzyskują świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, upoważniające do komercyjnego używania dronów.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo Kwalifikacji wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie rozporządzenia do art 94 i 104 ustawy Prawo Lotnicze.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GEO-UAV Justyna Zdanowska
Osoba do kontaktu Justyna Zdanowska Telefon 506-937-800
E-mail biuro@geo-uav.eu
Cel usługi
Cel biznesowy
Poprawienie pozycji na rynku pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i uprawnień. Kursant nauczy się wykonywać usługi z użyciem bezzałogowego statku powietrznego - zarówno w zasięgu wzroku, jaki i poza zasięgiem wzroku. Zdobywając świadectwo kwalifikacji kursant będzie mógł legalnie używać bezzałogowego statku powietrznego w celach zarobkowych.
Cel edukacyjny
Przygotowanie do egzaminu państwowego BVLOS. W tym, zdobycie umiejętności niezbędnych do bezpiecznej obsługi bezzałogowego statku powietrznego oraz do prawidłowego wykonywania lotów VLOS i BVLOS wielowirnikowcem o masie do 5kg.
Drukuj do PDF