Kategorie usług
 
Menu

Indywidualne konsultacje managerskie


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/25/11918/239088
Cena netto 7 200,00 zł Cena brutto 8 856,00 zł
Cena netto za godzinę 300,00 zł Cena brutto za godzinę 369,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-14 Termin zakończenia usługi 2018-12-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-25 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-13
Maksymalna liczba uczestników -
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu FIRMA SZKOLENIOWA FORMATRIX MARCIN FILIPOWSKI
Osoba do kontaktu Natalia Kotusz Telefon +48502702435
E-mail biuro@formatrix.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest przekazanie w użyteczny sposób praktycznych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem. Uczestnik otrzymuje oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, dedykowane zalecenia dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o budowanie przyszłych strategii i własnych kompetencji, które pozwolą na znaczące wyróżnienie się wśród konkurencji. Działania zostaną skierowane na stworzenie strategii pozyskiwania nowych klientów.
Cel edukacyjny
Rozwój i doskonalenie wiedzy i umiejętności Uczestnika w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, projektami oraz umiejętności negocjacyjnych i prezentacyjnych. Celem jest wzmożenie kompetencji w zakresie wiedzy o budowaniu autorytetu specjalisty, doradcy, co wzmocni pozycję firmy i umożliwi jej rozwój w obszarze zdobywania nowych klientów. Program usługi doradczej bazuje na indywidualnych sesjach rozwojowych w oparciu o faktyczne przykłady z codziennego funkcjonowania firmy w branży z uwzględnieniem jej specyfiki i potencjału. Spotkania warsztatowe zawierają w sobie szereg praktycznych ćwiczeń rozwijających kompetencje zarządcze i prezentacyjne.
Drukuj do PDF