Kategorie usług
 
Menu

Mistrzowska obsługa klienta – najwyższe standardy w trudnych sytuacjach


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/23/7829/237874
Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 190,00 zł
Cena netto za godzinę 99,17 zł Cena brutto za godzinę 99,17
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-14 Termin zakończenia usługi 2019-03-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-04
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka
Osoba do kontaktu Agnieszka Walas Telefon 662 297 689
E-mail effect@effect.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po szkoleniu uczestnik będzie znał: • Standardy profesjonalnej obsługi klienta: - w rozmowach bezpośrednich i telefonicznych, - w procesie rozwiązywania reklamacji - W sytuacjach trudnych i niestandardowych. • Narzędzia i techniki: - charakterystyki typów osobowości klienta, - taktyki radzenia sobie z różnymi typami klientów, - koncepcję i znaczenie asertywnej komunikacji w relacjach z klientami, - strategie kierowania własnymi negatywnymi emocjami, - sposoby zapobiegania trudnym sytuacjom z klientem, - podstawowe techniki aktywnego słuchania w kontekście trudnych sytuacji: parafraza, klaryfikacja, pytania, - zaawansowane techniki reagowania w trudnych emocjonalnie sytuacjach. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił: • rozróżniać typy klientów i dostosować do nich swój styl komunikacji, • stosować poznane narzędzia umożliwiające efektywną komunikację z klientem w sytuacjach reklamacji, • stosować różnorodne, adekwatne do sytuacji techniki asertywnej komunikacji, • stosować zasady budowania długotrwałych relacji z klientami, • radzić sobie w sytuacjach konfliktowych w oparciu o poznane zasady negocjacji „win-win”. Kompetencje społeczne: • Komunikatywność • Relacje z klientami • Asertywność • Negocjowanie • Zarządzanie emocjami
Drukuj do PDF