Kategorie usług
 
Menu

sztuka efektywności i zarządzania czasem


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/23/7829/237852
Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 190,00 zł
Cena netto za godzinę 99,17 zł Cena brutto za godzinę 99,17
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-28 Termin zakończenia usługi 2019-03-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-18
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka
Osoba do kontaktu Agnieszka Walas Telefon 608 577 231
E-mail effect@effect.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po szkoleniu uczestnik: • będzie wiedział jak precyzyjnie określać cele i priorytety, • pozna zasady planowania w różnych perspektywach czasowych, • pozna systemowe podejście i nowoczesne techniki TIME MANAGEMENT, • dowie się jak radzić sobie z pracą pod presją czasu i pożeraczami czasu, • wykształci umiejętność tworzenia rezerw czasu i zajmowania się zadaniami „zyskownymi", • dowie się na czym polega zarządzanie strumieniem zadań, • nauczy się motywować do zmian w zakresie zarządzania sobą w czasie, • przełamie schematy myślenia i nawyki funkcjonowania w pracy. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił: • zastosować nowoczesne metody wyznaczania celów i priorytetów, • ustalać terminy realizacji i mądrze rozkładać pracę w czasie, • analizować wykorzystanie czasu z punktu widzenia kosztów i zysków, • dysponować narzędziami planowania i zarządzania działaniem, • pracować z kalendarzem w sposób, który optymalizuje wykorzystywanie czasu • strategicznie zarządzać informacją, • skutecznie zapobiegać „złodziejom czasu”. • Zarządzanie czasem • Organizacja pracy własnej • Samodzielność • Odporność na stres
Drukuj do PDF