Kategorie usług
 
Menu

DESIGN THINKING - projektowanie unikalnych rozwiązań


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/21/6294/236737
Cena netto 900,00 zł Cena brutto 900,00 zł
Cena netto za godzinę 56,25 zł Cena brutto za godzinę 56,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-28 Termin zakończenia usługi 2018-11-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-24 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-26
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny Art 2. paragraf 154 statutu UŁ: poza studiami, o których mowa w ust.1 Uniwersytet prowadzi także studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Łódzki
Osoba do kontaktu Aneta Żak Telefon +48 42 635 53 68
E-mail aneta.zak@uni.lodz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania metodyki Myślenia Projektowego (Design Thinking) w biznesie. Nauka przez doświadczanie. Wyposażenie w autorskie narzędzia, które po szkoleniu mogą być łatwo zaimplementowane w środowisku pracy Uczestnika. Umiejętności: - prowadzenie wywiadów i rozmów z klientami - projektowanie wartości - praca w sprintach - generowanie i selekcja pomysłów - tworzenie prototypów - testowanie
Drukuj do PDF