Kategorie usług
 
Menu

Award in Marketing with CIM exam


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/20/6294/236603
Cena netto 5 800,00 zł Cena brutto 5 800,00 zł
Cena netto za godzinę 85,29 zł Cena brutto za godzinę 85,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 68
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-01 Termin zakończenia usługi 2019-04-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-24 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-28
Maksymalna liczba uczestników 24
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny Art 2. paragraf 154 statutu UŁ: poza studiami, o których mowa w ust.1 Uniwersytet prowadzi także studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Łódzki
Osoba do kontaktu Aneta Żak Telefon +48 42 635 53 68
E-mail aneta.zak@uni.lodz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie jego Uczestników do egzaminu Certificate in Professional Marketing - Intermediate Level wydawanego przez The Chartered Institute of Marketing (CIM), poprzez wyposażenie ich w: 1. Umiejętność diagnozy aktualnej sytuacji organizacji i jej otoczenia, czyli kompetencje związane z przeprowadzaniem audytu marketingowego, tj. analizy czynników otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, wpływających na organizację. 2. Kompetencje związane z systematycznym i metodycznym poszukiwaniem nowych konceptów i odkrywaniem insightów konsumenckich. 3. Kompetencje związane z umiejętnością planowania strategicznego, implementacją strategii i kontrolą wyników. 4. Kompetencje związane z tworzeniem planów taktycznych, tj. z integracją wszystkich elementów marketingu mix, a także związane z zarządzaniem marketingiem na poziomie operacyjnym. 5. Kompetencje związane z umiejętnościami aplikacji konceptów i modeli teoretycznych z uwzględnieniem różnych kontekstów, w jakich funkcjonują współczesne organizacje. Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu certyfikacyjnego oraz praktyczne umiejętności poprzez: Wgląd w koncepcje i narzędzia marketingowe, a także wiedzę o tym, w jaki sposób są one stosowane w celu dostarczania wyników.
Drukuj do PDF