Kategorie usług
 
Menu

KURS PRAWA JAZDY KAT. "C+E"


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/19/22533/236342
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 120,69 zł Cena brutto za godzinę 120,69
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 29
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-30 Termin zakończenia usługi 2019-01-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-23
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs prawa jazdy kat. C - kurs 50 godzinny
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "ANDRZEJ I SYN" S.C. ŁAPETA ANDRZEJ SUCHAN ALEKSANDRA
Osoba do kontaktu ALEKSANDRA SUCHAN Telefon 784027817
E-mail oskais@onet.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uzyskanie uprawnień do kierowania samochodu ciężarowego z przyczepą lub naczepą
Drukuj do PDF