Kategorie usług
 
Menu

Zmiany w kodeksie pracy 2018/2019


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/18/12918/235532
Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł
Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 85,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-29 Termin zakończenia usługi 2018-11-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-18 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-28
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Kamila Stępień Telefon +48797161671
E-mail kamila.stepien@ap.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie zmian prawnych wprowadzonych w 2018 i wchodzących w 2019 r. oraz przybliżenie kierunków najważniejszych z projektowanych zmian. Uczestnicy zdobędą umiejętność przygotowania umowy o pracę, zwalniania pracowników, prowadzenia akt osobowych, rozliczania urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich i innych nieobecności, a także planowania i rozliczania czasu pracy według najnowszych regulacji prawa pracy. Uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF