Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/16/12918/234633
Cena netto 6 300,00 zł Cena brutto 6 300,00 zł
Cena netto za godzinę 110,53 zł Cena brutto za godzinę 110,53
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 57
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-19 Termin zakończenia usługi 2019-04-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-16 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-15
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Aleksandra Szpankowska Telefon 501493940
E-mail aleksandra.szpankowska@ap.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
celem jest przygotowanie uczestnika do porozumiewania się w języku angielskim, uzupełnienie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu języka obcego. Po ukończonym szkoleniu: Uczestnik jest przygotowany do porozumiewania się w języku angielskim, uzupełnił oraz pogłębił wiedzę z zakresu języka obcego. -Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowego języka angielskiego, wie jak tworzyć zdania oraz jak wykorzystywać zdobytą wiedzę -Uczestnik umie używać języka angielskiego w życiu zawodowym, w środowisku pracy potrafi realizować zadania, które wymagają znajomości podstawowego języka angielskiego -Uczestnik rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej, potrafi rozstrzygać dylematy związane z barierą językową
Drukuj do PDF