Kategorie usług
 
Menu

Akademia Akredytowany Coach - VIII edycja, Katowice - certyfikacja i akredytacja coachów przez ICF, program szkolenia aprobowany ACSTH


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/15/8270/234053
Cena netto 6 500,00 zł Cena brutto 7 995,00 zł
Cena netto za godzinę 73,03 zł Cena brutto za godzinę 89,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 89
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-01 Termin zakończenia usługi 2019-01-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-15 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-30
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu LINGUA HOUSE SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH COACHING & TRAINING HOUSE BEATA OMASTKA
Osoba do kontaktu Coaching &Training House Telefon 327817781
E-mail info@coaching-house.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Każdy uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę, umiejętności oraz kompetencje coachingowe, przygotowujące do egzaminu ICF na poziomie AAC i otrzymania certyfikatu międzynarodowej instytucji akredytującej coachów. Dzięki usłudze pracownik uzyska nowe kompetencje dzięki czemu przedsiębiorca będzie mógł osiągnąć swój cel biznesowy w postaci wprowadzenia na rynek nowej jakości usług, a wymiernym efektem będzie pozyskanie co najmniej 3 nowych klientów biznesowych w ciągu 6 miesięcy od ukończenia szkolenia.
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu zdobycie nowych umiejętności i kompetencji coachingowych, które będą wykorzystywane w pracy zawodowej. Dla uczestnika szkolenia są to: - na poziomie wiedzy – pozyskanie wiedzy na temat sposobu działania coacha w pracy w klientem, pozyskanie wiedzy na temat potrzeb klientów biznesowych w zakresie usług coachingowych, nabycie nowych kompetencji coachingowych, poznanie nowoczesnych narzędzi coachingowych wykorzystywanych w pracy zawodowej, - na poziomie umiejętności – pozyskanie umiejętności docierania do najważniejszych wartości klienta, przekonań oraz ograniczeń a także wydobycie najważniejszych zasobów klienta, pozyskanie umiejętności korzystania z narzędzi coachingowej w pracy zawodowej, umiejętne stosowanie i korzystanie kompetencji coachingowych, - na poziomie kompetencji społecznych – zwiększenie świadomości działania coacha w interakcji z klientem, udoskonalona integracja ze środowiskiem w jakim pracuje klient i coach zaspokojenie potrzeby samokształcenia się.
Drukuj do PDF