Kategorie usług
 
Menu

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - kurs umiejętności zawodowych M.19_4


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/15/10401/233959
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 25,25 zł Cena brutto za godzinę 25,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 198
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-26 Termin zakończenia usługi 2019-06-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-30
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Operator obrabiarek skrawających (722307)
Kod kwalifikacji ZRK M.19_4
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe M.19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Anna Niczyporuk Telefon +48856752517
E-mail a.niczyporuk@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Słuchacz kursu nabędzie kwalifikacje w zakresie podstawy programowej kształcenia w zawodzie Operator obrabiarek skrawających 722307, czwarta część efektów kształcenia: Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie w kwalifikacji M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
Drukuj do PDF