Kategorie usług
 
Menu

AKADEMIA BIZNESU część I – marka osobista i work life balance


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/12/15262/233358
Cena netto 3 048,78 zł Cena brutto 3 750,00 zł
Cena netto za godzinę 190,55 zł Cena brutto za godzinę 234,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-16 Termin zakończenia usługi 2019-01-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-12 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-16
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon +48 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy: uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki silnej marki osobistej. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności: uczestnik umie samodzielnie zarządzić swoim czasem oraz zastosować techniki radzenia sobie ze stresem. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: uczestnik nabywa umiejętność samokształcenia się, rozumie jak skutecznie zarządzać marką osobistą, jak efektywnie organizować sobie pracę oraz co zrobić aby oswoić sytuacje trudne.
Drukuj do PDF