Kategorie usług
 
Menu

Systemy Fotowoltaicze IMIM PAN - Teoria i Praktyka. Akredytacja UDT.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/12/11516/233006
Cena netto 1 398,00 zł Cena brutto 1 719,54 zł
Cena netto za godzinę 73,58 zł Cena brutto za godzinę 90,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 19
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-21 Termin zakończenia usługi 2018-11-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-12 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-20
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Prowadzenie szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie systemów fotowoltaicznych.
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Krakowska Grupa Inwestycyjna FoxKrak, Monika Kamycka-Bogocz
Osoba do kontaktu Aleksander Bogocz Telefon +48 692054962
E-mail abogocz@foxkrak.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zawodu instalatora systemów fotowoltaicznych lub uzupełnienie / poszerzenie wiedzy osób, które już zajmują się fotowoltaiką, a które planują uzyskanie certyfikatu instalatora systemów fotowolataicznych wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - będzie posiadał wiedzę między innymi z zakresu podstaw fotowoltaiki jako zjawiska fizycznego w tym technologii używanych w fotowoltaice, doboru komponentów do instalacji fotowoltaicznych, rodzajów i zastosowań systemów fotowoltaicznych, sytuacji prawno-podatkowej fotowoltaiki oraz źródeł finansowania fotowoltaiki w Polsce; - będzie w stanie samodzielnie zaprojektować oraz zainstalować system fotowoltaiczny, przygotować dokumentację potrzebną do przyłączenia instalacji do sieci energetycznej, monitorować działanie pracującej instalacji fotowoltaicznej; oraz - dodatkowo będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej pomiędzy klientem a usługodawcą, będzie także potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF