Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i możliwości finansowania zewnętrznego


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/11/17122/232954
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł
Cena netto za godzinę 120,00 zł Cena brutto za godzinę 147,60
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-16 Termin zakończenia usługi 2018-10-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-12 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-20
Maksymalna liczba uczestników -
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu COACH AND MORE SP ZOO
Osoba do kontaktu Agnieszka Czaplińska Telefon 603333002
E-mail agnieszka.czaplinska@coach-and-more.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
W wyniku usługi uczestnicy nabędą umiejętności posługiwania się innowacyjnymi narzędziami informatycznych w przedsiębiorstwie co przełoży się na poprawę obiegu dokumentów oraz komunikacji pomiędzy działami. Wpłynie to na optymalizacje czasu pracy, zmniejszenie zużycia papieru a także poprawę transparentności rozliczeniowej firmy. Uczestnicy nauczą się planowania i budżetowania projektów i usług dostarczanych przez firmę a także ich rzetelnego wykonywania i rozliczania.
Cel edukacyjny
Przedmiotem usługi jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat prowadzenia przedsiębiorstwa w zakresie jego finansów. Szczegółowym celem edukacyjnym usługi będzie zdobycie wiedzy na temat pozyskiwania zewnętrznego finansowania a także użycie nowoczesnych narzędzi IT w budżetowaniu i rozliczaniu projektów. Uczestnik będzie potrafił określać oraz analizować cele inwestycyjne przedsiębiorstwa, oceniać jego kondycję finansową na podstawie sprawozdań i innych dokumentów finansowych oraz nabędzie wiedzę z zakresu wyszukiwania źródeł finansowania.
Drukuj do PDF