Kategorie usług
 
Menu

Kurs Managera Gastronomii


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/11/27876/232941
Cena netto 899,00 zł Cena brutto 899,00 zł
Cena netto za godzinę 11,24 zł Cena brutto za godzinę 11,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-10 Termin zakończenia usługi 2018-12-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-11 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-07
Maksymalna liczba uczestników 1000
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy walidacja efektów uczenia się została przeprowadzona zgodnie z wewnętrznym system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów?
Tak
pyt 2: Czy wydany certyfikat zawiera opis efektów uczenia się?
Tak
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn. spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek:
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Karolina Broczek Telefon 22 116 86 66
E-mail kontakt@cdz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji z zakresu managera gastronomii. Kurs prowadzony jest metodą e-learningową.
Drukuj do PDF