Kategorie usług
 
Menu

Doradca finansowy - Ekspert w doborze produktów finansowych - moduł II


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/11/9332/232551
Cena netto 4 685,00 zł Cena brutto 4 685,00 zł
Cena netto za godzinę 212,95 zł Cena brutto za godzinę 212,95
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-08 Termin zakończenia usługi 2019-02-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-07
Maksymalna liczba uczestników 55
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Spectrum Consulting Anna Dytko
Osoba do kontaktu Ola Pawłowska Telefon 533 251 158
E-mail o.pawlowska@spectrumc.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także przygotowanie do pracy na stanowisku doradcy finansowego dzięki zagadnieniom związanym z planowaniem emerytalnym, podatkami oraz regulacjami prawnymi. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu budowania i oceny strategii maksymalizacji wartości netto aktywów (net worth) po opodatkowaniu. Moduł koncentruje się na przypomnieniu i przybliżeniu podstawowych pojęć ordynacji podatkowej dla osób fizycznych i osób prawnych w odniesieniu do prostych form działalności gospodarczej, wykładni prawa podatkowego i analizy wpływu zastosowania zasad podatkowych na bieżącą sytuacje finansowa klientów oraz w kontekście planowania wieloletniego. - umie opracować strategię do akumulacji kapitału i wykorzystania go w okresie emerytalnym, mając na uwadze alokacje aktywów, osobiste cele klienta, tolerancje dla ryzyka inwestycyjnego, zdolność do absorpcji tego ryzyka, struktury i konsekwencje publicznych programów emerytalnych na osobiste plant finansowe klienta. - ma ukształtowaną świadomość roli otwartej komunikacji z klientem oraz kształtuje etyczną postawę.
Drukuj do PDF