Kategorie usług
 
Menu

Akredytowane szkolenie IPMA-D® bez egzaminu certyfikującego


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/10/9533/232038
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 50,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-25 Termin zakończenia usługi 2019-02-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-11
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu APAULY GROUP Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Kamil Wypchoł Telefon 327261134
E-mail kamilwypchol@apauly.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji specjalisty ds. zarządzania projektami, członka zespołu projektowego. Uczestnik po zakończeniu kursu: Obszar WIEDZA: ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu, zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym, ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań, zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk. Obszar UMIEJĘTNOŚCI: umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu, umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach, potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu, wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia, prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie. Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE: promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów, jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy, jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach, wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych, dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.
Drukuj do PDF