Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Mediator Zawodowy - Sądowy i pozasądowy - " WARSZTATY PRAKTYCZNE na temat " Konstruowania ugód i współpracy z Sądami " rozszerzony moduł warsztatów zawierający tworzenie dokumentacji mediacyjnej, symulacje mediacji oraz case study przeprowadzonych mediacji. Grupowo lub indywidualnie.


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/09/20394/231743
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 110,00 zł Cena brutto za godzinę 110,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-10 Termin zakończenia usługi 2018-11-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-09 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-10
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Umiejętności osobiste
Kategorie dodatkowe KU Prawo
Zawodowe
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj
Osoba do kontaktu Waldemar Sobieraj Telefon 666 512 699
E-mail ekspertmediacji@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny : 1.Doskonałe przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu mediacji zawodowych dotyczących mediacji cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, oraz dla nieletnich 2. Szkolenie jest drugim i ostatecznym etapem szkolenia które umożliwia ubieganie się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych 3.Szkolenie jest zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardem szkolenia mediatorów Fundacji VCC 4.Celem kształcenia jest zrozumienie istoty procesu mediacji, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie sztuki rozwiązywania konfliktów. 5. Szkolenie jest prowadzone w małych 1-3-5 osobowych grupach i zawiera case study 6.Po ukończeniu tego modułu warsztatów praktycznych uczestnikom szkolenia pomagamy uzyskać wpis na listy mediatorów stałych w Sądach Okręgowych poprzez rekomendację Stowarzyszenia Mediatorów Sądowych
Drukuj do PDF