Kategorie usług
 
Menu

Rozwiązywanie konfliktów


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/09/9332/231243
Cena netto 3 100,00 zł Cena brutto 3 100,00 zł
Cena netto za godzinę 221,43 zł Cena brutto za godzinę 221,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-17 Termin zakończenia usługi 2018-11-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-09 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-16
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Spectrum Consulting Anna Dytko
Osoba do kontaktu Ola Pawłowska Telefon 533 251 158
E-mail o.pawlowska@spectrumc.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia "Rozwiązywanie konfliktów” jest zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie opracowania sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych poprzez poprawę komunikacji. Po ukończeniu szkolenia, uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu: rozpoznawania rodzajów konfliktów, podejmowania decyzji w przypadku pojawienia się konfliktu i negocjowania jego rozwiązań, W procesie uczenia się, uczestnik nabywa praktyczne umiejętności z zakresu dobierania stylów rozwiązania konfliktów do sytuacji, a także asertywnego wyrażania swoich opinii. Ponadto szkolenie ma na celu budowanie świadomości wpływu konfliktów na relacje w pracy oraz rozwinięcie postawy odpowiedzialnej za konflikt.
Drukuj do PDF