Kategorie usług
 
Menu

Doradca finansowy - Ekspert w doborze produktów finansowych - moduł I


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/04/9332/229431
Cena netto 4 685,00 zł Cena brutto 4 685,00 zł
Cena netto za godzinę 223,10 zł Cena brutto za godzinę 223,10
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-11 Termin zakończenia usługi 2019-01-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-10
Maksymalna liczba uczestników 45
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Spectrum Consulting Anna Dytko
Osoba do kontaktu Ola Pawłowska Telefon 533 251 158
E-mail o.pawlowska@spectrumc.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także przygotowanie do pracy na stanowisku doradcy finansowego dzięki zagadnieniom związanym z planowaniem finansowym, inwestycjami finansowymi i w nieruchomości oraz planowaniem ubezpieczeniowym. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kluczowych instrumentów i ich podstawowych charakterystyk, rynków na których można je nabywać oraz regulacji prawnych, które nimi rządzą, regulacji prawnych gospodarowania nieruchomościami, rozumienie elementów procesu inwestowania w nieruchomości, rozróżnianie typów praw rzeczowych. - umie korzystać z kalkulatora finansowego do przeprowadzania szybkich wyliczeń w zakresie inwestowania, pożyczania, lokowania nadwyżek, oszczędzania pod kątem emerytury, analizować ryzyko w gospodarstwie domowym i małych podmiotach gospodarczych. - ma ukształtowaną świadomość roli otwartej komunikacji z klientem oraz kształtuje etyczną postawę.
Drukuj do PDF