Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Akademia Kształcenia Mediatorów - kurs intensywny. Mediator Zawodowy -Sądowy i pozasądowy -kurs kompleksowy na certyfikację krajową i europejską z modułem warsztatów "Współpracy z Sądami i Umów o mediacje" .Teoria i praktyka.


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/02/20394/228481
Cena netto 7 200,00 zł Cena brutto 7 200,00 zł
Cena netto za godzinę 128,57 zł Cena brutto za godzinę 128,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 56
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-28 Termin zakończenia usługi 2019-03-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-28
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj
Osoba do kontaktu Waldemar Sobieraj Telefon 666 512 699
E-mail ekspertmediacji@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny : WIEDZA 1.Zdobycie wiedzy jak samodzielnie prowadzić proces mediacji zgodnie z krajowym i międzynarodowymi standardami oraz wiedzy i umiejętności z obszaru mediacji i psychologii konfliktu. 2.Zdobycie wiedzy na temat przepisów prawnych dotyczących mediacji oraz odnośnie usług świadczonych przez Mediatora. UMIEJĘTNOŚCI 1. Uczestnik będzie posiadał umiejętności komunikacyjne takie jak : aktywne słuchanie, zadawanie pytań, używanie neutralnego języka. 2.Potrafi wykonać analizę konfliktu objętego mediacją, w tym : ocenę, czy zastosowanie mediacji jest zasadne, identyfikację pozycji i potrzeb stron w konflikcie, wyodrębnienie pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji stanowisk do interesów. 3. Potrafi wspierać strony w działaniach nad rozwiązaniami, w tym w szczególności: wspiera strony w kreatywnym poszukiwaniu opcji rozwiązań i w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji. 4. Zdobędzie wysokie umiejętności interpersonalne i mediacyjne. 5. Nauczy się jak sporządzać protokoły z mediacji. 6. Nauczy się posługiwać specjalistycznym językiem z zakresu mediacji oraz sporządzać ugody mediacyjne. KOMPETENCJE 1.Zdobycie kompetencji uprawniających do wpisania na listę Mediatorów Stałych w Sądzie Okręgowym. 2. Zdobycie nowych udokumentowanych certyfikatem kompetencji w zakresie mediacji sądowych i umownych. 3.Zdobycie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i samodzielności w myśleniu. Dodatkowo celem szkolenia jest: 1.Doskonałe przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu mediacji zawodowych dotyczących mediacji cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, oraz dla nieletnich. 2. Szkolenie umożliwia ubieganie się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych. 3.Szkolenie jest zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardem szkolenia mediatorów Fundacji VCC. 4.Celem kształcenia jest zrozumienie istoty procesu mediacji, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie sztuki rozwiązywania konfliktów. Program zawiera wiedzę z zakresu przeciwdziałania konfliktom w organizacji, uczy zmienić sytuację konfliktową w relacje. 5. Szkolenie jest prowadzone w małych 1-3-5 osobowych grupach i zawiera case study oraz warsztaty doskonalące dotyczące konstruowania ugód i współpracy mediatora z Sądami. 6.Uczestnikom szkolenia pomagamy uzyskać wpis na listy mediatorów stałych w Sądach Okręgowych poprzez rekomendację Stowarzyszenia Mediatorów Sądowych.
Drukuj do PDF