Kategorie usług
 
Menu
Informujemy o możliwości niekwalifikowanych wydatków w związku z brakiem uzupełnienia wymaganych pól.

Akademia Kształcenia Mediatorów - kurs intensywny. Mediator Zawodowy -Sądowy i pozasądowy -kurs kompleksowy na certyfikację krajową i europejską z modułem warsztatów "Współpracy z Sądami i Umów o mediacje" .Teoria i praktyka.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/02/20394/228462
Cena netto 7 200,00 zł Cena brutto 7 200,00 zł
Cena netto za godzinę 180,00 zł Cena brutto za godzinę 180,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-28 Termin zakończenia usługi 2019-10-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-28
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj
Osoba do kontaktu Waldemar Sobieraj Telefon 666 512 699
E-mail ekspertmediacji@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny : WIEDZA 1.Zdobycie wiedzy jak samodzielnie prowadzić proces mediacji zgodnie z krajowym i międzynarodowymi standardami oraz wiedzy i umiejętności z obszaru mediacji i psychologii konfliktu. 2.Zdobycie wiedzy na temat przepisów prawnych dotyczących mediacji oraz odnośnie usług świadczonych przez Mediatora. UMIEJĘTNOŚCI 1. Uczestnik będzie posiadał umiejętności komunikacyjne takie jak : aktywne słuchanie, zadawanie pytań, używanie neutralnego języka. 2.Potrafi wykonać analizę konfliktu objętego mediacją, w tym : ocenę, czy zastosowanie mediacji jest zasadne, identyfikację pozycji i potrzeb stron w konflikcie, wyodrębnienie pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji stanowisk do interesów. 3. Potrafi wspierać strony w działaniach nad rozwiązaniami, w tym w szczególności: wspiera strony w kreatywnym poszukiwaniu opcji rozwiązań i w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji. 4. Zdobędzie wysokie umiejętności interpersonalne i mediacyjne. 5. Nauczy się jak sporządzać protokoły z mediacji. 6. Nauczy się posługiwać specjalistycznym językiem z zakresu mediacji oraz sporządzać ugody mediacyjne. KOMPETENCJE 1.Zdobycie kompetencji uprawniających do wpisania na listę Mediatorów Stałych w Sądzie Okręgowym. 2. Zdobycie nowych udokumentowanych certyfikatem kompetencji w zakresie mediacji sądowych i umownych. 3.Zdobycie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i samodzielności w myśleniu. Dodatkowo celem szkolenia jest: 1.Doskonałe przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu mediacji zawodowych dotyczących mediacji cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, oraz dla nieletnich. 2. Szkolenie umożliwia ubieganie się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych. 3.Szkolenie jest zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów Fundacji VCC oraz Stowarzyszenia Mediatorów Sądowych 4.Celem kształcenia jest zrozumienie istoty procesu mediacji, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie sztuki rozwiązywania konfliktów. Program zawiera wiedzę z zakresu przeciwdziałania konfliktom w organizacji, uczy zmienić sytuację konfliktową w relacje. 5. Szkolenie jest prowadzone w małych 1-3-5 osobowych grupach i zawiera case study oraz warsztaty doskonalące dotyczące konstruowania ugód i współpracy mediatora z Sądami. 6.Uczestnikom szkolenia pomagamy uzyskać wpis na listy mediatorów stałych w Sądach Okręgowych poprzez rekomendację Stowarzyszenia Mediatorów Sądowych.


Drukuj do PDF