Kategorie usług
 
Menu

Wykonywanie połączeń materiałów - kurs umiejętności zawodowych M.20_3 (SPAWANIE METODĄ MAG-135)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/02/10401/228234
Cena netto 2 600,00 zł Cena brutto 2 600,00 zł
Cena netto za godzinę 15,95 zł Cena brutto za godzinę 15,95
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 163
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-12 Termin zakończenia usługi 2018-12-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-08 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-12
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Ślusarz (722204)
Kod kwalifikacji ZRK
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Kształcenie zawodowe M.20. - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Patryk Sawicki Telefon 856751389
E-mail p.sawicki@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie łączenia materiałów różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem spawania. Słuchacz kursu nabędzie kwalifikacje w zakresie podstawy programowej kształcenia w zakresie trzeciej części efektów kształcenia: Wykonywanie połączeń materiałów w kwalifikacji M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi wyodrębnionej w zawodzie Ślusarz 722204.
Drukuj do PDF