Kategorie usług
 
Menu

Kurs z języka angielskiego dla przedsiębiorstw i ich pracowników (poziom A1)


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/01/11922/227416
Cena netto 2 240,00 zł Cena brutto 2 240,00 zł
Cena netto za godzinę 46,67 zł Cena brutto za godzinę 46,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-01 Termin zakończenia usługi 2020-12-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-29 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-28
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ARGO NAVI DOTACJE I EKSPORT Koćwin Spółka cywilna
Osoba do kontaktu Mateusz Płoszaj Telefon 34 347 01 28
E-mail mateusz.ploszaj@argonavi.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia z zakresu języka angielskiego jest przede wszystkim podniesienie kwalifikacji w zakresie umiejętności posługiwania się i komunikowania niezbędnego do prowadzenia efektywnej współpracy z firmami zagranicznymi oraz w obrocie gospodarczym w języku angielskim. Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji językowych na poziomie A1. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podstawowej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych, z którymi mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w międzynarodowych kontaktach w przedsiębiorstwie jak misje przyjazdowe lub wyjazdowe za granicę, targi czy spotkania biznesowe. Nabędą wiedzę o głównych strukturach gramatycznych języka angielskiego. Główny nacisk położony zostanie na praktykę posługiwania się językiem angielskim w mowie, piśmie oraz rozumieniu podstawowych zwrotów wyuczonych w przewidywalnych kontekstach. Uczestnik szkolenia będzie posiadał umiejętności dalszego samokształcenia w zakresie języka angielskiego, będzie rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej w języku obcym oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z komunikacją w biznesie i kontaktach osobistych .


Drukuj do PDF