Kategorie usług
 
Menu

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/09/28/7829/226793
Cena netto 1 290,00 zł Cena brutto 1 290,00 zł
Cena netto za godzinę 107,50 zł Cena brutto za godzinę 107,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-28 Termin zakończenia usługi 2019-03-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-09-28 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-04
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka
Osoba do kontaktu Agnieszka Walas Telefon 608 577 231
E-mail effect@effect.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania i rozwijanie umiejętności związanych z budowaniem efektywnego zespołu. Dzięki szkoleniu uczestnik: Dowie się: • co buduje autorytet przełożonego • jak praktycznie rozwiązać wiele problemów z zakresu zarzadzania ludźmi • jakie są psychologiczne mechanizmy motywowania i możliwości ich praktycznego wykorzystania • jakie są techniki wywierania wpływu psychologicznego wykorzystywane w sytuacji zarządzania ludźmi • jaki preferuje styl zarządzania i czy jest on odpowiedni do poziomu dojrzałości pracowników • jakie oprócz motywowania finansowego posiada narzędzia motywacyjne Będzie umiał: • określić poziom dojrzałości pracownika i dobrać do niego adekwatny styl zarządzania • lepiej radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole • skuteczniej komunikować się z zespołem w celu osiągania oczekiwanych wyników • skuteczniej delegować zadania i wydawać polecenia • radzić sobie z oporem pracowników wobec zmian Rozwinie kompetencje społeczne: • budowania własnego autorytetu • budowanie relacji z pracownikami • prowadzenia niedyrektywnych rozmów z pracownikami • budowania własnego zaangażowania i angażowania pracowników
Drukuj do PDF