Kategorie usług
 
Menu

Główny Księgowy Kurs Umiejętności Zawodowych


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/09/26/13013/225326
Cena netto 3 650,00 zł Cena brutto 3 650,00 zł
Cena netto za godzinę 16,22 zł Cena brutto za godzinę 16,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 225
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-13 Termin zakończenia usługi 2019-12-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-09-28 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-01
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe A.36. - Prowadzenie rachunkowości
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach
Osoba do kontaktu Małgorzata Wołyniec Telefon +48 87 566 24 71
E-mail szkolenia@suwalki.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności zawodowych w obrębie kwalifikacji A36 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI - zawodu technik rachunkowości - kod zawodu 431103 - zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oraz uzyskanie certyfikatu III-go stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Przygotowanie do pracy w zawodzie głównego księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w podstawie programowej, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.


Drukuj do PDF