Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 - Badania wizualne VT 2


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Egzamin
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/09/25/28692/224982
Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 906,50 zł
Cena netto za godzinę 193,75 zł Cena brutto za godzinę 238,31
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-15 Termin zakończenia usługi 2018-12-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-09-26 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-11
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Certyfikat kompetencji wydawany jest przez niezależną i uznaną jednostkę TUV Rheinland Polska sp. z o.o. Posiadająca akredytację na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17024 Wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji- NR AC195, na tej podstawie JC ma możliwość wydania Uznania wg Dyrektywy PED 2014/68/EU
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Certyfikat potwierdza kompetencje personelu do prowadzenia badań nieniszczących w odpowiednich metodach VT, MT, PT, RT, RT-IO, ET, UT w 1, 2, 3 stopniu kwalifikacji zgodnie z normą PN-EN ISO 9712
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN ISO 9712, Certyfikat jest uznawany na rynku międzynarodowym
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Sara Roj Telefon +48 32 271 00 07
E-mail sara.roj@pl.tuv.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Egzamin skierowany jest do osób pragnących uzyskać po raz pierwszy lub poszerzyć kwalifikacje i posiadać certyfikat kompetencji w danej metodzie i stopniu, zgodnie z normą EN ISO 9712. Profil grupy stanowią między innymi kandydaci na pracowników i pracownicy kontroli jakości, firm usługowych NDT, personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego.
Drukuj do PDF