Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Inspektor antykorozyjnych powłok malarskich


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/09/25/28692/224949
Cena netto 8 400,00 zł Cena brutto 10 332,00 zł
Cena netto za godzinę 116,67 zł Cena brutto za godzinę 143,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 72
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-12 Termin zakończenia usługi 2018-12-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-09-26 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-02
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Aleksandra Przeradzka Telefon +48 32 273 21 82
E-mail aleksandra.przeradzka@pl.tuv.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu standardów ISO, ASTM, dotyczących wykonywania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych, rurociągach, statkach, zbiornikach oraz innych wyrobach metalowych, z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN ISO 12944-7, PN-EN 1090 oraz NS 476. Nabycie wiedzy dotyczącej prowadzenia inspekcji i nadzoru nad jakością zabezpieczeń antykorozyjnych.
Drukuj do PDF