Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs do prac na wysokościach z wykorzystaniem technik i sprzętu alpinistycznego


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/09/24/10114/224083
Cena netto 2 020,00 zł Cena brutto 2 020,00 zł
Cena netto za godzinę 44,89 zł Cena brutto za godzinę 44,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 45
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-12 Termin zakończenia usługi 2018-11-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-09-25 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-08
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują: Zaświadczenie MEN oraz Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z numerem akredytacji, wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Osoba do kontaktu Teresa Przybylska Telefon 601230460
E-mail szkola@szkolagorska.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza. • Zna procedury bezpieczeństwa oraz zasady i przepisy związane z wykonywaną pracą na wysokości powyżej 1 m. • Wie, w jaki sposób zaplanować prace na wysokości powyżej 3 m. • Zna sprzęt specjalistyczny, wykorzystywany do asekuracji osób pracujących na wysokości powyżej 3 m. • Zna sprzęt specjalistyczny, wykorzystywany do transportu materiałów i sprzętu na wysokości powyżej 3 m. • Zna techniki ratownictwa i autoratownictwa. • Zna pojęcia stosowane w pracach z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego. Umiejętności • Potrafi stosować procedury bezpieczeństwa oraz zasady i przepisy związane z wykonywaną pracą na wysokości powyżej 1 m. • Potrafi zapewnić bezpieczeństwo w trakcie pracy sobie i osobom współpracującym. • Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. • Potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku w taki sposób, by nie stanowiło źródła dalszych zagrożeń. • Potrafi kontrolować i stosować sprzęt specjalistyczny. • Potrafi sprawdzać predyspozycje i sprawność innych pracowników. • Potrafi udzielić instrukcji w zakresie korzystania ze sprzętu specjalistycznego. Kompetencje społeczne • Przestrzega procedur bezpieczeństwa oraz zasad i przepisów związanych z wykonywaną pracą na wysokości powyżej 1 m. • Dzieli się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami. • Wykazuje gotowość do bezpiecznej współpracy w zespole.
Drukuj do PDF