Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

LIDER – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/09/12/9817/217775
Cena netto 4 400,00 zł Cena brutto 4 400,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 25,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 176
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-06 Termin zakończenia usługi 2019-09-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-09-13 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-06
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Śląski w Katowicach
Osoba do kontaktu Magdalena Kosa Telefon +48 32 359 1109
E-mail magdalena.kosa@us.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Sprawni i dobrzy liderzy są poszukiwani przez organizacje i instytucje. Ukończenie studiów LIDER – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego pozwoli na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poprawi funkcjonowanie nie tylko kadry zarządzającej ale także zespołów.
Cel edukacyjny
Ukończenie studiów podyplomowych „Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego” przyczyni się do zdobycia kompetencji miękkich, które wpłyną w największym stopniu na budowanie osobistej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, do budowania autorytetu, oraz do osiągania sukcesów zawodowych w postaci awansu na stanowiska kierownicze.
Drukuj do PDF