Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/09/11/17667/217330
Cena netto 2 810,00 zł Cena brutto 2 810,00 zł
Cena netto za godzinę 8,03 zł Cena brutto za godzinę 8,03
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 350
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-20 Termin zakończenia usługi 2019-07-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-09-11 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-20
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Zgodnie ze statutem z 18 lutego 2017 roku, par. 4 ust. 2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uczelnia Nauk Społecznych
Osoba do kontaktu Natasza Kornatowska Telefon 42 232 74 99
E-mail podyplomowe@uns.lodz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności niezbędne do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteria diagnostyczne i podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.
Drukuj do PDF