Kategorie usług
 
Menu

Ultrasonografia noworodkowa dla zaawansowanych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/09/10/25273/216895
Cena netto 2 190,00 zł Cena brutto 2 190,00 zł
Cena netto za godzinę 182,50 zł Cena brutto za godzinę 182,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-13 Termin zakończenia usługi 2019-05-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-09-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-03
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu USG TRENER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Agata Rosłan Telefon +48 518 295 896
E-mail a.roslan@usgtrener.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia nabycie praktycznych umiejętności obsługi aparatu, prawidłowych przyłożeń głowicy do pacjenta, obrazowania i interpretacji wyników a także kompetencji w zakresie przekazania na podstawie uzyskanego wyniku USG informacji o dalszym postępowaniu i rokowaniu rodzicom pacjenta lub lekarzom prowadzącym. Uczestnik po udziale w szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu: obsługi aparatu USG i wykorzystania ultradźwięków w diagnostyce ultrasonograficznej noworodków optymalizacji obrazu USG oraz doboru sond do poszczególnych rodzajów badań prawidłowych przyłożeń głowicy do pacjenta identyfikacji prawidłowego obrazu USG patologii charakterystycznych dla noworodka, ze wskazaniem na noworodka urodzonego przedwcześnie identyfikacji wad wrodzonych schematu opisu badania ultrasonograficznego podstawowych technik wykorzystywanych w badaniach ultrasonograficznych noworodków Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające: omówienie sposobu przygotowania do badania ultrasonograficznego diagnostykę zmian niedotleniowo-niedokrwiennych omówienie anatomii i rozpoznanie patologii krążenia mózgowego rozpoznanie wybranych wad rozwojowych, wodogłowia pokrwotocznego diagnostykę echokardiograficzną nadciśnienia płucnego obrazowanie tarczycy noworodka diagnostykę dopplerowską naczyń jamy brzusznej diagnostykę ultrasonograficzną martwiczego zapalenia jelit omówienie ultrasonograficznej diagnostyki móżdżku echokardiograficzną ocenę przewodu tętniczego Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne poprzez: wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów poszerzenie możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności budowanie relacji z rodzicami/ opiekunami pacjenta, które doprowadzą do poprawy komunikacji pomiędzy rodzicami pacjenta i lekarzem
Drukuj do PDF