Kategorie usług
 
Menu

Angielski – poziom B2 – Kierunek Kariera – 112h – wt/czw 19:30-21:00


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/31/13528/212179
Cena netto 1 680,00 zł Cena brutto 1 680,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 112
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-16 Termin zakończenia usługi 2019-05-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-31 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-15
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EVEREST Krzysztof Nowiński
Osoba do kontaktu Natalia Florczyk Telefon +48 12 260 54 00
E-mail szkolenia@everest.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs na poziomie B1. Wiedza: zdobycie wiedzy z języka angielskiego na poziomie B2, umiejętności: doskonalenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych, poszerzanie zasobu leksykalnego, i znajomości konstrukcji gramatycznych; umiejętność rozumienia tekstów pisanych, mówionych i słuchanych oraz zdobywanie wiedzy na temat kraju, w którym porozumiewa się tym językiem; kompetencje: umiejętność swobodnego komunikowanie się w języku angielskim w kraju jak i za granicą. Zdolność płynnego i swobodnego wypowiadania i prowadzenia naturalnej konwersacji z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego. Rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych, przełamywanie barier językowych.
Drukuj do PDF