Kategorie usług
 
Menu

Kadry i płace-prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Kurs umiejętności zawodowych A.35.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/28/10401/209809
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 400,00 zł
Cena netto za godzinę 15,29 zł Cena brutto za godzinę 15,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 157
Termin rozpoczęcia usługi 2018-09-29 Termin zakończenia usługi 2018-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-28 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-04
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe A.35. - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Anna Niczyporuk Telefon 85 675 13 89
E-mail a.niczyporuk@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. kadr i płac. Przygotowanie do pracy w zawodzie ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności powalające mu na rozpoczęcie pracy w zawodzie i zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach. Celem kursu jest też zdobycie umiejętności zawodowych w obrębie zawodu technik ekonomista - kod zawodu 331403 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Drukuj do PDF