Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie energią - studia podyplomowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/27/12559/209387
Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł
Cena netto za godzinę 19,55 zł Cena brutto za godzinę 19,55
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 220
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-16 Termin zakończenia usługi 2019-11-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-27 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-15
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Osoba do kontaktu Dominika Ulmańska Telefon 12 628 36 62
E-mail dominika.ulmanska@pk.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia przygotowują m.in. do kompleksowego zarządzania zasobami energetycznymi w organizacji, planowania, wdrażania, monitorowania, oceny i korygowania działań służących poprawie efektywności  energetycznej wykonywania audytów efektywności energetycznej, egzaminów na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru – gr 1, 2, 3 Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu Zarządca energią (wg Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych) oraz pracy na innych stanowiskach związanych z gospodarką energetyczną.
Drukuj do PDF