Kategorie usług
 
Menu

Techniki pamięciowe "w pigułce"


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/27/15262/209123
Cena netto 250,00 zł Cena brutto 307,50 zł
Cena netto za godzinę 83,33 zł Cena brutto za godzinę 102,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 3
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-12 Termin zakończenia usługi 2018-10-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-27 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-12
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon +48 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy - uczestnik zdobywa i pogłębia swoją wiedzę w zakresie szybkiego uczenia się i zapamiętywania. Poznaje współczesne skuteczne techniki szybkiego zapamiętywania. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności - uczestnik stosuje techniki szybkiego zapamiętywania; podnosi skuteczność przyswajania nowych informacji, udoskonala techniki notowania, protokołowania, liczenia, skutecznie przygotowuje się do prowadzenia zebrań, konferencji, zwiększa koncentrację, zapamiętuje liczby, statystyki, rozbudowane typologie prawnicze, ekonomiczne i techniczne. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych – uczestnik potrafi szybko i skutecznie przekazać informacje zdobyte podczas szkoleń, konferencji, targów, etc. swoim współpracownikom i personelowi, jest bardziej kreatywny w pracy zawodowej, potrafi skutecznie wzbogacić proces dydaktyczny (w przypadku gdy uczestnik jest pedagogiem) swoich uczniów poprzez przekazanie im wiedzy dotyczącej sposobu szybkiej i skutecznej nauki oraz skutecznego zapamiętywania.
Drukuj do PDF