Kategorie usług
 
Menu

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg Normy ISO 14001:2015


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/26/15262/208709
Cena netto 2 600,00 zł Cena brutto 3 198,00 zł
Cena netto za godzinę 162,50 zł Cena brutto za godzinę 199,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-10 Termin zakończenia usługi 2018-12-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-27 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-10
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon +48 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy - uczestnik zdobywa wiedzę w zakresie wdrażania i przeprowadzania audytu środowiskowego zgodnego z Normą ISO 14001:2015. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności - uczestnik nabywa praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania audytu i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych – uczestnik jest odpowiedzialny za pełnienie funkcji Audytora Wewnętrznego ISO 14001:2015.
Drukuj do PDF