Kategorie usług
 
Menu

Lean Manufacturing


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/26/15262/208678
Cena netto 1 659,35 zł Cena brutto 2 041,00 zł
Cena netto za godzinę 103,71 zł Cena brutto za godzinę 127,56
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-05 Termin zakończenia usługi 2018-10-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-27 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-05
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon +48 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy - uczestnik pogłębia wiedzę z zakresu koncepcji Lean Manufacturing, poznając istotę kultury ciągłego doskonalenia. Poznaje korzyści płynące z wdrożenia konkretnych narzędzi Lean Manufacturing. Zdobywa przekonanie o skuteczności koncepcji Lean Manufacturing. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności - uczestnik nabywa praktyczne umiejętności z zakresu wdrażania koncepcji Lean Manufacturing i utrzymania standardów z tym związanych. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych – uczestnik potrafi skutecznie wprowadzić w życie koncepcję i konkretne narzędzia Lean Manufacturing. Potrafi również zmotywować współpracowników do stosowania ich na swoim stanowisku pracy.
Drukuj do PDF