Kategorie usług
 
Menu

Sukcesja w firmie rodzinnej i „nierodzinnej”


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/26/15262/208676
Cena netto 1 463,41 zł Cena brutto 1 799,99 zł
Cena netto za godzinę 91,46 zł Cena brutto za godzinę 112,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-26 Termin zakończenia usługi 2018-10-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-27 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-26
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy - uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą wiedzę, w jaki sposób efektywnie rozpocząć lub kontynuować proces sukcesji międzypokoleniowej w rodzinie i w firmie, jak pogodzić potrzeby rodziny i firmy w dłuższej perspektywie czasowej oraz zabezpieczyć firmę i majątek na wypadek zdarzeń losowych dotyczących właścicieli (planowanie spadkowe). Właściciele firm rodzinnych dowiedzą się jak wypracować zasady Ładu Rodzinnego i zawrzeć je w konstytucji rodzinnej, a firm „nierodzinnych” – co zrobić, jeśli sukcesja biznesu okaże się niemożliwa. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności – uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą potrafili ułożyć plan sukcesji w firmie rodzinnej lub „nierodzinnej” poprzez: ◦ restrukturyzację majątku rodzinnego (w tym firmy) w małżeństwach właściciela lub wspólników, ◦ dobór formy prawnej firmy i dostosowania jej do procesu sukcesji, ◦ plan awaryjny w firmie i rodzinie, w tym dobór rozwiązań na poziomie umowy spółki, testamentów oraz elementów planu finansowego, ◦ plan sukcesji realizowany za życia, ułożenie harmonogramu działań związanych z procesem sukcesji, nie tylko na płaszczyźnie prawnej, ale także w zakresie dotyczącym zarządzania, podziału kompetencji, czy budowy strategii (podstawowe elementy), ◦ elementy Ładu Rodzinnego i konstytucji rodzinnej, ◦ dobór i weryfikację doradców niezbędnych przy przeprowadzaniu sukcesji biznesu lub majątku. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych - uczestnicy respektują osobiste plany członków rodziny i wspólników firmy, są odpowiedzialni za komunikację i przepływ informacji w rodzinie i w firmie, rozwiązywanie konfliktów oraz podział kompetencji. Szkolenie oparte jest o praktyczne doświadczenia w budowie planów sukcesji i strategii sukcesyjnych oraz wiedzę z zakresu kilku gałęzi prawa, podatków, finansów i zarządzania. W szkoleniu wykorzystane są autorskie rozwiązania wdrożone w kilkuset firmach w całej Polsce w oparciu o zasady budowy planu sukcesji opracowane przez wykładowcę.
Drukuj do PDF