Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Technik Elektryk- Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (3 kwalifikacje w jednym kursie!!!)


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/24/14478/207834
Cena netto 8 000,00 zł Cena brutto 8 000,00 zł
Cena netto za godzinę 7,71 zł Cena brutto za godzinę 7,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 1038
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-27 Termin zakończenia usługi 2020-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-24 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-26
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
W trakcie trwania kursu istnieje możliwość do przystąpienia do egzaminów z kwalifikacji zawodowych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z każdego egzaminu, kursant otrzymuje Dyplom w zawodzie technik elektryk.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe E.7. - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Proedukacja Paweł Serwa
Osoba do kontaktu Martyna Praszkiewicz Telefon 535888536
E-mail m.praszkiewicz@proedukacja.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie kursanta do wykonywania następujących zadań zawodowych: - montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, - wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, - ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie, - montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych, - dobierania i montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwpożarowej.
Drukuj do PDF