Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi - studia podyplomowe


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/23/12559/207375
Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł
Cena netto za godzinę 19,50 zł Cena brutto za godzinę 19,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 200
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-17 Termin zakończenia usługi 2019-06-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-23 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-16
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Ekologia i rolnictwo
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Osoba do kontaktu Ewa Niechaj Telefon +48 12 628 36 62
E-mail ewa.niechaj@pk.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie do działalności zawodowej lub podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki gospodarowania odpadami i substancjami niebezpiecznymi. Studia mają również na celu przygotowanie absolwentów do przystąpienia do egzaminu państwowego przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
Drukuj do PDF