Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia podyplomowe


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/23/12559/207352
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 18,42 zł Cena brutto za godzinę 18,42
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 190
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-17 Termin zakończenia usługi 2019-06-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-24 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-16
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Osoba do kontaktu Dominika Ulmańska Telefon +48 12 628 36 62
E-mail dominika.ulmanska@pk.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleniem, motywacją i oceną pracowników, zarządzania konfliktami.
Drukuj do PDF