Kategorie usług
 
Menu

Coaching i mentoring


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/21/24575/206140
Cena netto 10 000,00 zł Cena brutto 10 000,00 zł
Cena netto za godzinę 24,39 zł Cena brutto za godzinę 24,39
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 410
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-27 Termin zakończenia usługi 2020-02-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-22 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-15
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia Podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Osoba do kontaktu Kamila Pękala Telefon 815375845
E-mail studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia podyplomowe Coaching i Mentoring to propozycja rzetelnego rozwijania i pogłębiania kompetencji coachingowych, mająca na celu kształtowanie postawy coacha i przygotowanie do pełnienia zawodu. Studia przygotowują do pracy z różnym typem klienta, z wykorzystaniem life coachingu, business coachingu, coachingu edukacyjnego oraz mentoringu.
Drukuj do PDF