Kategorie usług
 
Menu

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, w tym dotyczących baterii i akumulatorów oraz BDO


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/17/6640/204470
Cena netto 500,00 zł Cena brutto 615,00 zł
Cena netto za godzinę 83,33 zł Cena brutto za godzinę 102,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-04 Termin zakończenia usługi 2018-10-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-17 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-01
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Ekologia i rolnictwo
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Osoba do kontaktu Michał Jan Cichy Telefon +48 601 33 71 70
E-mail mj.cichy@cp.org.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Prawidłowa gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi pozwala m.in. zapobiec stratom wynikającym z uchybień wykrytych podczas kontroli WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego czy nawet Inspekcji Handlowej, które to kontrole mogą skutkować nałożeniem kar. Pozwala także zapobiec stratom związanym z nadmiernymi kosztami gospodarowania odpadami oraz wynikającym z pogorszenia reputacji firmy w przypadku wykrycia i upublicznienia nieprawidłowości.
Cel edukacyjny
Podczas tego szkolenia poznasz m.in: - obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, - nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań, - zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach, - nowe zasady wystawiania dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu, - nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań, - zmiany w zakresie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, - zmiany prawne w zakresie baterii i akumulatorów. Będziesz wiedział m.in: - jako wypełnić nowy wzór zbiorczego sprawozdania o opakowaniach, - jak wyliczyć opłatę produktową, - jak naliczać opłatę depozytową za akumulatory samochodowe.
Drukuj do PDF