Kategorie usług
 
Menu

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO- POZIOM B2.2- 56 GODZIN- WROCŁAW


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/10/10316/202810
Cena netto 1 450,00 zł Cena brutto 1 450,00 zł
Cena netto za godzinę 25,89 zł Cena brutto za godzinę 25,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 56
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-16 Termin zakończenia usługi 2018-12-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-10 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-16
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 3. Język niemiecki konwersacje: język specjalistyczny A-C- kurs od co najmniej 30 godzin
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Katarzyna Ciećkiewicz Telefon 508875701
E-mail katarzyna.cieckiewicz@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji niemieckiego kursantów. Po ukończeniu kursów uczestnik: rozumie sens długich i rozbudowanych wypowiedzi oraz język urzędowy, umie formułować hipotezy, wyjaśniać nieporozumienia, usprawiedliwiać się. Potrafi analizować rozbudowane statystyki i zestawienia, płynnie rozmawiać z native-speakerem w sytuacji dnia codziennego. Nabędzie swobodę mówienia i nadrobi zaległości gramatyczne i leksykalne, podszkoli słownictwo. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie B2.2,
Drukuj do PDF