Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/10/10510/202622
Cena netto 1 900,00 zł Cena brutto 1 900,00 zł
Cena netto za godzinę 6,79 zł Cena brutto za godzinę 6,79
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 280
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-08 Termin zakończenia usługi 2018-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-10 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-03
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Ukończenie szkolenia, którego program jest zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprawnia do pracy na stanowisku opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Osoba do kontaktu Dorota Uherek Telefon 32/4332600
E-mail rybnik@zdz.katowice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Drukuj do PDF