Kategorie usług
 
Menu

szkolenie - Metoda Johansena


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/06/17667/200395
Cena netto 2 000,00 zł Cena brutto 2 000,00 zł
Cena netto za godzinę 64,52 zł Cena brutto za godzinę 64,52
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 31
Termin rozpoczęcia usługi 2018-09-13 Termin zakończenia usługi 2018-09-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-07 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-03
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny Zgodnie ze statutem z 18 lutego 2017 roku, par. 4 ust. 2
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uczelnia Nauk Społecznych
Osoba do kontaktu Edyta Sabicka Telefon 698160002
E-mail edyta.sabicka@uns.lodz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wyposażenie uczestnika szkolenia w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w oparciu o metodę Johansena. Uzyskanie wpisu do rejestru Providerów JIAS
Drukuj do PDF