Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Master of Business Administration (MBA)


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/02/30348/199493
Cena netto 14 000,00 zł Cena brutto 14 000,00 zł
Cena netto za godzinę 32,56 zł Cena brutto za godzinę 32,56
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 430
Termin rozpoczęcia usługi 2018-09-29 Termin zakończenia usługi 2019-07-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-02 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-15
Maksymalna liczba uczestników 60
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny prowadzenie studiów podyplomowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa
Osoba do kontaktu Krzysztof Mordaka Telefon 695000011
E-mail rekrutacja@kj.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Uczestnik studiów MBA uzyskuje kompetencje niezbędne do zajmowania stanowisk kierowniczych, a tym samym umożliwia sobie awans zawodowy.
Cel edukacyjny
Uczestnik studiów MBA poszerza swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. w zakresie zarządzania, prawa i ekonomii.
Drukuj do PDF