Kategorie usług
 
Menu

Kurs Diet Coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu; część IV: Coaching grupowy jako narzędzie pracy diet coacha cz. II; Wyzwania w diet coachingu.


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/07/20/7404/194239
Cena netto 2 900,00 zł Cena brutto 3 567,00 zł
Cena netto za godzinę 90,63 zł Cena brutto za godzinę 111,47
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-12 Termin zakończenia usługi 2019-01-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-07-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-11
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zdrowie i Uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Techpal sp. z o. o.
Osoba do kontaktu Anna Iwaniec Telefon +48895429821
E-mail a.iwaniec@techpal.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie kompetencji rozwijania umiejętności moderowania pracy grupy, rozwijania wrażliwości interpersonalnej i wzajemnej empatii, wspierania uczestników w zakresie rozwiązywania istotnych dla nich spraw, budowania atmosfery wsparcia w grupie. Zadaniem diet coacha prowadzącego coaching grupowy jest także motywowanie uczestników do świadomych wyborów, odpowiedzialności, zachęcanie do poszukiwań nowych rozwiązań w celu podnoszenia efektywności współpracy w grupie jak również zwiększenia skuteczności w osiąganiu celów osobistych. Uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie pracy w procesie grupowym, będzie potrafił podejmować decyzje i rozwiązywać problemy komunikacyjne. Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy w zakresie: znajomości zasad moderowania pracy w grupie, jak planować własny rozwój w zawodzie diet coacha; umiejętności w zakresie: rozwijania wrażliwości interpersonalnej i wzajemnej empati, rozwiązywania istotnych dla uczestników spraw, budowania atmosfery wsparcia w grupie, motywowania uczestników do świadomych wyborów odpowiedzialności, zachęcania do poszukiwania nowych rozwiązań w celu podnoszenia efektywności współpracy w grupie jak również zwiększenia skuteczności w osiąganiu celów osobistych; kompetencje społeczne w zakresie: świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu grupowego w kontekście pracy Diet Coacha, dalszego rozwoju i samokształcenia.


Drukuj do PDF