Kategorie usług
 
Menu

Kurs Diet Coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu: część III - Decyzja i wyzwania w diet cochingu; coaching grupowy jako narzędzie pracy diet coacha cz 1


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/07/13/7404/191498
Cena netto 2 300,00 zł Cena brutto 2 829,00 zł
Cena netto za godzinę 71,88 zł Cena brutto za godzinę 88,41
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-09 Termin zakończenia usługi 2019-03-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-07-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-08
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Techpal sp. z o. o.
Osoba do kontaktu Anna Iwaniec Telefon +48895429821
E-mail a.iwaniec@techpal.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest wykształcenie diet coachów, wspieranie zadań zawodowych dietetyków, trenerów personalnych, wsparcie w nazywaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z odżywianiem dla zdrowia, superwizja zaistniałych sytuacji, jak również rozwój samoświadomości. Uczestnicy będą pogłębiać i rozwijać swoje umiejętności potrzebne do samodzielnego prowadzenia procesu diet coachingu z klientem. W diet coachingu istotny jest adekwatny kontakt diet coacha z klientem. Ta metoda pracy skupia się na budowaniu relacji diet coach – klient i jej psychologicznych przejawach. Jakość tych relacji ma kluczowe znaczenie dla skuteczności procesu diet coachingu. W trakcie kursu uczestnicy będą, uczyć się budować relacje oparte na poufności i zaufaniu, służące trwałej zmianie zachowań i nawyków związanych z odżywianiem , aktywnością fizyczną i stylem życia klienta. Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy w zakresie: znajomości narzędzi i technik związanych z procesem decyzyjnym, sposobów motywowania Klienta do zmiany; umiejętności w zakresie: rozstrzygania dylematów etycznych w pracy diet coacha, przebiegu procesu diet coachingu, punktów zwrotnych, oporu i radzenia sobie z nimi, budowania relacje z Klientem opartych na poufności i zaufaniu służących trwałej zmianie zachowań i nawyków związanych z odżywianiem, aktywnością fizyczną i stylem życia Klienta; kompetencje społeczne w zakresie: świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania procesu, motywacji i przekonania w pracy z Klientem, dostrzegania problemów związanych z Diet Coachingiem, doalszego rozwoju i samokształcenia oraz planowania własnego rozwój w zawodzie diet coacha.


Drukuj do PDF